Matika – loďky

Štandardný

Jedným zo spôsobov, ako sa zábavnejšou formou zoznamovať so súradnicami a karteziánskou sústavou vo všeobecnosti je hra Lodičky. Základnú verziu (pracujúcu bežne iba so šachovým algebrickým zápisom – a2, c6, …) sme si rozšírili až do celých čísiel. Takéto hodiny by sme mohli mať častejšie!

Matika – výrazy a premenné

Štandardný

Pochopiť a naučiť sa pracovať s “ikskami” a “ypsilónmi” je jedna z najväčších výziev matematiky na základnej škole. Aktivitkou, ktorú sme si zopakovali (a neustále rozširovali) na viacerých hodinách sme si aj s týmto strašiakom spravili pár príjemnejších chvíľ. Stačili nám na to úplne jednoduché, vlastnoručne vystrihnuté kartičky s farebne odlíšenými kladnými a zápornými číslami a premennými.